Ab Klink, lid raad van bestuur bij zorgverzekeraar VGZ, hoogleraar 'Zorg, arbeid en politieke sturing' aan de Vrije Universiteit Amsterdam, oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ab Klink, lid raad van bestuur bij zorgverzekeraar VGZ, hoogleraar 'Zorg, arbeid en politieke sturing' aan de Vrije Universiteit Amsterdam, oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voorwoord

"De redacteur van deze prachtige bundel heeft mij in staat gesteld een aantal bijdragen te lezen. Wat een prachtige formule om zo kort en bondig je kernboodschap aan het papier toe te vertrouwen, zonder dat de ruimte voor nuances verdwijnt. Opvallend vind ik dat er zoveel aandacht is, niet voor genezen, maar voor preventie en jezelf op een goede manier verhouden tot klachten. Opvallend vind ik ook het echt centraal stellen van de patiënt en zorgvrager. Niet alleen met woorden, maar bij de diagnostiek. Laat de patiënten hun verhaal vertellen. Niet als toegift, maar als kern van een goede diagnose. In de verhalen liggen vaak de oplossingen besloten en niet per se in technische uitkomstmaten van bloedwaardes, hartritmes etc. Niet minder opvallend vaak is de notie dat we beter geen stelsel kunnen hebben, waarin er een enkele baas is. Dat levert, zoals in Engeland, geen betere zorg op. 


Als ik de baas zou zijn van de zorg, dan zou ik inderdaad de macht snel uit handen geven. Uit handen geven aan de gedreven artsen en behandelaars. Die zijn er zo veel. Zij laten ons zien wat betere zorg is en wat de betere praktijken zijn. Het ligt voor het oprapen, als zij de ruimte krijgen. Ook zou ik de macht uit handen geven aan de patiënten en soms aan hun instellingen. Zij weten waar de prioriteiten moeten liggen. Inderdaad niet altijd bij genezing. Wel bij communicatie, bij begeleiding, bij aandacht en oprecht luisteren. Als ik de baas zou zijn van de zorg, dan zou ik anderen vragen wat zij in dat geval zouden doen.

In deze mooie publicaties vindt u antwoorden. Misschien zelfs: dé antwoorden."